Tietosuoja, tietoturva ja evästekäytännöt

Suojaamme potilaiden ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Laadimme ja ylläpidämme lain edellyttämää potilasrekisteriä, joka sisältää keskeiset potilaan tunnistamista, potilaan terveydentilan määrittämistä sekä annettua hoitoa tai lääkitystä koskevat tiedot ja asiakirjat. Eläimen omistajalla on oikeus saada potilasasiakirjoista omistamansa eläintä koskevat potilastiedot. Potilasasikirjat säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan siitä, kun niihin on viimeksi tehty merkintöjä.

Potilasrekisterin myötä syntyy asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Sinulla on oikeus pyytää jäljennös rekisteriimme tallennetuista henkilötiedoista.

Toimimme mahdollisimman tietoturvallisesti ja kehitämme tietoturvakäytäntöjämme. Jokainen Aulangon Eläinlääkäritalolla työskentelevä on omalta osaltaan vastuussa tietoturvallisuudesta. Mikäli havaitset tai epäilet puutetta tietosuojassa tai tietoturvallisuudessa, ilmoita siitä yhteydenottolomakkeen kautta.

Potilasrekisteri

Käsittelemme ja ylläpidämme lain edellyttämää potilasrekisteriä potilaan tunnistamisen, tutkimisen, hoitamisen, kuntouttamisen ja lääkitsemisen toteuttamiseksi, sekä seurannan, arkistoinnin ja laadunvalvonnan järjestämiseksi. Tiedot ovat potilaan omistajan antamia tai vastaanottokäynnin yhteydessä muodostettuja tietoja. Potilastietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain omistajan pyynnöstä ja suostumuksesta, tai mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Asiakasrekisteri

Käsittelemme ja ylläpidämme asiakasrekisteriä ensisijaisesti potilasrekisterin ja sen tarkoituksen toteuttamiseksi. Asiakkaan tietoja käsitellään myös asiakasyhteydenpidon, asiakassuhteen ja asiakaspalveluun liittyvän viestinnän hoitamiseksi ja kehittämiseksi, sekä asiakaspalautteen ja palveluihin liittyvien kyselyiden toteuttamiseksi. Lisäksi tarvittaessa laskutukseen ja perintään.

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot. Asiakastiedot kerätään ajanvarauksen sekä vastaanottokäynnin ja siihen liittyvän viestinnän yhteydessä. Henkilötietoja käsittelevät Aulangon Eläinlääkäritalolla työskentelevät henkilöt. Aulangon Eläinlääkäritalo suojaa asiakasrekisterin tietoja asianmukaisesti, salasanoin ja tietoja käsittelevien henkilöiden salassapitovelvollisuudella.

Aulangon Eläinlääkäritalo voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille vain asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta, tai mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot, pyytää virheellisten tietojen oikaisua, sekä Yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen lain puitteissa rajoittaa tai kieltää tietojensa käsittelyä, ja pyytää niiden poistamista. Asiakastietoja säilytetään yhtä kauan kuin potilasrekisteriä.

Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojaselostetta ja evästekäytäntöjämme tarvittaessa. Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä potilasrekisteriin tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen, saat meihin yhteyden yhteydenottolomakkeen kautta.

Rekisterinpitäjä: Aulangon Eläinlääkäritalo, Aulangontie 3 A, 13210 Hämeenlinna

Evästekäytännöt

Aulangon Eläinlääkäritalon verkkosivu käyttää evästeitä verkkopalvelumme toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja palvelumme kehittämiseksi. Voit halutessasi rajoittaa tai estää evästeiden käyttöä selaimesi asetuksista.

Yhteydenottolomake